اهداف و مزایای شرکت در دوره های روباتیک

1- آشنایی با روند کارهای صنعتی

2- ایجاد خلاقیت در دانش آموزان و شکوفایی استعدادها

3- تلاش در جهت ثبت اختراع

4- اعطای گواهینامه

5- علاقه بیشتر به درس

6- شرکت در مسابقات بین المللی

7- شرکت در جشنواره های معتبر کشوری اعم از خوارزمی و جابر ابن حیان

8- یادگیری فرهنگ کار گروهی و مشورتی

9- آشنایی با رشته های دانشگاهی

Go to top
                  

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مجتمع آموزشی چند منظوره تحلیلگران می باشد