پس از اتمام برگزاری دوره آموزشی، کارآموز با پرداخت هزینه کارت آزمون می تواند در آزمونهای سازمان شرکت کرده و فرایند دریافت گواهی خود را پیگیری نماید.

 

 

Go to top
                  

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مجتمع آموزشی چند منظوره تحلیلگران می باشد